watercolor-pencils-1-800x500

MỐI LIÊN HỆ GIỮA MÀU SẮC THIẾT KẾ VÀ QUYẾT ĐỊNH MUA HÀNG CỦA CON NGƯỜI

Trên thực tế, màu sắc chính là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm lý và cảm xúc của người mua hàng, có rất nhiều khách hàng lựa chọn mua một sản phẩm đơn giản chỉ vì họ yêu thích màu sắc của sản phẩm đó. Tâm lý học màu sắc ảnh hưởng đến hành vi ...