jpeg-png-gif-768x415

7 ĐỊNH DẠNG FILE THIẾT KẾ PHỔ BIẾN VÀ NHỮNG ĐỊNH DẠNG DÙNG TRONG IN ẤN

Công nghệ thông tin phát triển, các phần mềm chuyên dụng trong việc xử lý hình ảnh, thiết kế đồ hoạ vì thế cũng xuất hiện rất đa dạng, kéo theo sự ra đời của nhiều loại định dạng file thiết kế, mỗi loại định dạng lại có một tính năng và cách sử dụng ...